KAN-therm: Jamstvo izjava

Main image.


Jamstvo izjava

KAN-therm proizvodi dolaze sa 10-godišnjim jamstvom materijala. KAN Co je osiguran u iznosu
od 6 949 914 EUR za pokrivanje mogućih potraživanja, koja mogu uslijediti iz odredbi o jamstvu. 

 

//