KAN-therm: Jamstvo izjava
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Jamstvo izjava

KAN-therm proizvodi dolaze sa 10-godišnjim jamstvom materijala. KAN Co je osiguran u iznosu
od 6.919.617 EUR za pokrivanje mogućih potraživanja, koja mogu uslijediti iz odredbi o jamstvu.