Space

Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

– INFORMACIJSKE KLAUZULE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

1. OPĆE ODREDBE

2. PODACI ZA KONTAKT VODITELJA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

3. OPSEG OSOBNIH PODATAKA KOJE OBRAĐUJE VODITELJ

4. INFORMACIJSKA KLAUZULA ZA PRIJAVITELJE NA POSAO

5. INFORMACIJSKA KLAUZULA ZA PRIPRAVNIKE

6. INFORMACIJSKA KLAUZULA ZA KLIJENTE - IZVOĐAČE

7.INFORMACIJSKA KLAUZULA ZA ZAPOSLENIKE KLIJENATA/IZVOĐAČA/UPRAVE/PARTNERA/PUNOMOĆNIKA

8. INFORMACIJSKA KLAUZULA ZA AGENTE

9. INFORMACIJSKA KLAUZULA ZA OSOBE KOJE KONTAKTIRAJU VODITELJA PUTEM E-POŠTE I POŠTE

10. INFORMACIJSKA KLAUZULA ZA OSOBE KOJE KONTAKTIRAJU VODITELJA TELEFONOM (RAZGOVORI SE SNIMAJU)

11. INFORMACIJSKA KLAUZULA ZA PRIMATELJE KOMERCIJALNIH INFORMACIJA

12.INFORMACIJSKA KLAUZULA VEZANA NA OBRADU PODATAKA U SVRHE VIDEO NADZORA

13. PRAVA SUBJEKTA PODATAKA U VEZI SA ZAŠTITOM OSOBNIH PODATAKA

14. INFORMACIJE O KOLAČIĆIMA

 

1. OPĆE ODREDBE

1. Ova Politika uključuje informacijske klauzule o obradi osobnih podataka od strane Voditelja obrade podataka - KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin.

2. Politika je stvorena kako bi objasnila kako štitimo osobne podatke. Osobne podatke koristimo samo u svrhe i na način opisan ovom Politikom. Politikom zaštite podataka ispunjava se obveza KAN Spółka z o.o. da pruži informacije u smislu članka 13. stavaka 1. i 2. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), u daljnjem tekstu GDPR.

3. U nastavku možete pronaći informacije o tome koje osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo. Uvijek navodimo za koju konkretnu svrhu obrađujemo podatke i koja prava imaju subjekti podataka.

4. U svrhu ove Politike, sljedeće definicije znače:

(a) "Kandidat" -  znači osobu, posebno sudionika naših tečajeva, odnosno pojedinca koji sudjeluje ili namjerava sudjelovati u procesu zapošljavanja koji provodi Voditelj obrade ili u budućim procesima zapošljavanja koje provodi Voditelj obrade, ili koji je u prošlosti pristao na pohranu svojih osobnih podataka u Bazi podataka o kandidatima,  

(b) "Subjekt podataka" znači subjekt čije osobne podatke obrađuje Voditelj obrade, uključujući Kandidata, Klijenta i njihove zaposlenike, agente, predstavnike, osobe koje su pristali na marketinške komunikacije, osobe koje kontaktiraju Voditelja obrade,   

(c) Nadzorna "Vlast" znači predsjednik Ureda za zaštitu osobnih podataka,

(d) "GDPR" znači Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba s h u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka te stavljanja izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

 

2. PODACI ZA KONTAKT VODITELJA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

3. Voditelj obrade osobnih podataka je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, u daljnjem tekstu"PDC" (personal data controller) ili "Voditelj".

2. Voditelja možete kontaktirati u bilo kojem trenutku u vezi s pitanjima zaštite podataka:

(a) Korištenjem obrasca za kontakt dostupnog na web stranici: http://pl.kan-therm.com/contact/formularz_zapytanie.html

(b) Korištenjem tradicionalne poštanske usluge na adresu Voditelja: ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin,

(c) E-poštom: [email protected]

3. Službenik za zaštitu podataka u KAN Spółka z o.o. je Agnieszka Kondel. Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na sljedeću e-mail adresu: [email protected]

4. Ako:

(a) želite kontaktirati PDC u vezi sa zaštitom osobnih podataka

(b)  imate pitanja o svojim osobnim podacima, načinu na koji ih obrađuje PDC ili komentari na ovu Politiku

(c) Želite ostvariti svoja prava u vezi s Vašim osobnim podacima koje obrađuje KAN Spółka z o.o. kao njihov voditelj obrade, možete nas kontaktirati e-poštom ili poštom na podatke za kontakt navedene u točki 2.

 

OPSEG OSOBNIH PODATAKA KOJE OBRAĐUJE VODITELJ

1. „Osobni podaci” su informacije koje se odnose na identificiranu ili fizičku osobu koja se može identificirati. Fizička osoba koja se može identificirati je osoba koja se može identificirati, izravno ili neizravno, posebno na temelju identifikatora kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, online identifikator ili na temelju jednog ili više čimbenika specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet fizičke osobe. To uključuje sljedeće podatke: IP adresa, oblik adresiranja, ime, adresa, e-mail adresa, telefonski broj.

2. KAN Sp. z o.o. obrađuje osobne podatke:

(a) Kandidata za posao,

(b) Osoba koje sudjeluju u našem proizvodnim i drugim tečajevima obuke koji se odnose na aktivnosti KAN Sp. z o.o.

(c) Klijenata, poslovnih partnera i njihovih zaposlenika/suradnika/odvjetnika/punomoćnika/članova upravnog odbora - uključujući: ime, adresu e-pošte, poziciju, broj telefona, podatke o tvrtki koju predstavljaju

(d) Zaposlenika i suradnika KAN Sp. z o.o.

(e) Osoba koje su dale svoj pristanak na marketinšku komunikaciju, slanje biltena, osoba koje kontaktiraju tvrtku telefonom ili tradicionalnom ili elektroničkom korespondencijom

(f) Osoba obuhvaćene sustavom videonadzora koji se koristi u prostorijama KAN Spółka z o.o. sa sjedištem u Kleosinu.

 

4. INFORMACIJSKA KLAUZULA ZA PRIJAVITELJE NA POSAO

1. Voditelj obrade vaših podataka je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. U pitanjima koja se tiču osobnih podataka koje obrađuje Voditelj obrade, upiti se mogu uputiti na podatke navedene u točki 2. Politike.

2. Ako ste nam poslali svoj životopis, obavještavamo vas da dostavljanje Vaših osobnih podataka uključenih u životopis Voditelju obrade, uključujući u širem opsegu od onog navedenog u članku 22. stavku 1. Zakona o radu, predstavlja vaš pristanak na obradu takvih podataka od strane Voditelja obrade u svrhu procesa zapošljavanja, bez obzira na željenu pravnu osnovu za zapošljavanje od strane Klijenta Voditelja obrade. Pristanak se može povući u bilo kojem trenutku. Povlačenje pristanka ne utječe na zakonitost obrade koja je izvršena prije nego što je pristanak povučen. Voditelj obrade obrađuje osobne podatke u ime Klijenta čim podaci Kandidata postanu dostupni Klijentu, što se uvijek vrši uz prethodni pristanak subjekta podataka (Kandidata).

3. Vaši osobni podaci dobiveni tijekom postupka zapošljavanja obrađuju se:

(a) U slučaju regrutiranja s ciljem zapošljavanja na temelju ugovora o radu, radi poštivanja obveza koje proizlaze iz odredbi zakona, vezanih uz postupak zapošljavanja, uključujući prije svega Zakon o radu - pravna osnova za obradu je zakonska obveza Voditelja obrade (članak 6. stavak 1. točke (b) i (c) GDPR-a u odnosu na odredbe Zakona o radu)

(b) U slučaju regrutiranja s ciljem zapošljavanja na temelju ugovora o građanskom pravu - pravna osnova za obradu podataka sadržanih u prijavnoj dokumentaciji je poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora (čl. 6(1)(b) GDPR)

(c) Za potrebe provođenja budućih procesa regrutiranja, uključujući dodavanje u Bazu kandidata u slučaju pristanka na obradu podataka u tu svrhu – pravna osnova za obradu podataka je pristanak (čl. 6. (1)(a) GDPR)

(d) U svrhu odabira kandidata, provjere vaših kvalifikacija i vještina te utvrđivanja uvjeta suradnje - pravna osnova za obradu podataka je legitimni interes Voditelja obrade (čl. 6(1)(f) GDPR). Legitimni interes Voditelja obrade je provjeriti kandidate za posao i odrediti uvjete i odredbe moguće suradnje,

(e) uspostaviti ili utvrditi moguće tvrdnje Voditelja obrade ili obraniti se od takvih tvrdnji - pravna osnova za podatke obrada je legitimni interes Voditelja obrade (Članak 6(1)(f) GDPR).

4. Primatelji podataka su subjekti koji Voditelju obrade pružaju usluge zapošljavanja i druge prateće usluge, tj. pružatelji IT sustava i IT usluga [hosting poczty i systemy bazodanowe], poštanski operateri i kuriri.

5. Vaši će se osobni podaci obrađivati ​​do završetka trenutnog procesa zapošljavanja i odabira kandidata od strane Voditelja obrade i u opsegu koji je osiguran pristankom, do povlačenja pristanka, međutim, u slučaju da pristajete na obradu Vaših podataka u svrhu budućeg zapošljavanja, Vaši podaci će se obrađivati ​​najduže 2 godine. Vrijeme obrade može se svaki put produljiti za razdoblje zastare potraživanja, ako je obrada osobnih podataka nužna za utvrđivanje ili ostvarivanje eventualnih potraživanja ili obrane od takvih potraživanja od strane Voditelja obrade. Nakon tog razdoblja podaci će se obrađivati ​​samo u opsegu i u vremenu koje je propisano zakonom.

6. Pristanci iz prethodnog stavka mogu se povući u bilo kojem trenutku. Povlačenje pristanka ne utječe na zakonitost obrade koja je izvršena prije nego što je pristanak povučen. Voditelj obrade tražit će od vas da povučete svoje pristanke pisanim ili elektroničkim putem.

7. Imate prava navedena u točki 13. ove Politike.

8. Pružanje podataka u okviru članka 22. stavka 1. Zakona o radu potrebno je:

(a) Prema zakonu - u slučaju zapošljavanja na temelju ugovora o radu - uključujući, posebno, Zakon o radu. Neuspjeh u pružanju ovih podataka rezultirat će time da vaša prijava neće biti uzeta u obzir za postupak zapošljavanja

(b) U slučaju zapošljavanja temeljem ugovora o građanskom pravu - od strane Voditelja obrade. Neuspjeh u pružanju ovih podataka rezultirat će time da vaša prijava neće biti uzeta u obzir za postupak zapošljavanja

c)  Pružanje drugih podataka je dobrovoljno.

9. Osobni podaci Kandidata mogu se profilirati [ali se ne koristi
automatizirano donošenje odluka] za odabir
Kandidata koji odgovaraju zahtjevima Klijenta Voditelja obrade u smislu
obrazovanja, vještina i očekivanih financijskih zahtjeva ili
radnih uvjeta.

 

5. INFORMACIJSKA KLAUZULA ZA PRIPRAVNIKE

1. Voditelj obrade vaših podataka je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. U pitanjima koja se tiču osobnih podataka koje obrađuje Voditelj obrade, upiti se mogu uputiti na podatke navedene u točki 2. Politike.

2. Vaši podaci obrađuju se za:

(a) Izvršenje ugovora i poduzimanje radnji u vezi sa sklopljenim ugovorom o pružanju i organizaciji tečajeva osposobljavanja (čl. 6(1)(b) GDPR)

(b) Pridržavanje zakonskih obveza koje proizlaze iz zakona, propisa o osiguranju, poreznih propisa - u tom smislu, pravna osnova je zakonska obveza PDC-a (čl. 6(1)(c) GDPR)

(c) Uspostavljanje ili utvrđenje mogućih zahtjeva ili obrana od takvih zahtjeva od strane Voditelja obrade - pravna osnova za obradu podataka je legitimni interes Voditelja obrade (čl. 6(1)(f) GDPR)

(d) Za marketiranje vlastitih proizvoda ili usluga tvrtke (čl. 6(1)(a) GDPR - ako ste dali svoj pristanak ili (f) GDPR -  naš legitimni interes je da vas obavijestimo o našoj komercijalnoj ponudi.

 

6. INFORMACIJSKA KLAUZULA ZA KLIJENTE - IZVOĐAČE

1. Voditelj obrade vaših podataka je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. U pitanjima koja se tiču osobnih podataka koje obrađuje Voditelj obrade, upiti se mogu uputiti na podatke navedene u točki 2. Politike.

2. Vaši podaci bit će zaštićeni i obrađeni za:

(a) Izvršenje ugovora u kojima je subjekt podataka jedna strana, tj. Klijent ili Izvođač, ili za poduzimanje radnji na zahtjev subjekta podataka prije sklapanja ugovora (na temelju članka 6. stavka 1. točke (b) GDPR-a).

(b) Za marketiranje vlastitih proizvoda ili usluga tvrtke (čl. 6(1)(a) GDPR - ako ste dali svoj pristanak ili (f) GDPR -  naš legitimni interes je da vas obavijestimo o našoj komercijalnoj ponudi.

(c) Ostvarivanje našeg legitimnog interesa za uspostavu ili tvrdnju ili obranu od bilo kakvih mogućih zahtjeva (pravna osnova za obradu je članak 6(1)(f) GDPR)

3. Vaše osobne podatke čuvat ćemo onoliko koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju ste dali pristanak, uz sustavno preispitivanje ocjene njihove relevantnosti. Konkretno, podaci će se obrađivati ​​tijekom trajanja ugovora, ali ne dulje od trajanja ugovora. Vrijeme obrade može se svaki put produljiti za razdoblje zastare potraživanja, ako je obrada osobnih podataka nužna za utvrđivanje ili ostvarivanje eventualnih potraživanja ili obrane od takvih potraživanja od strane Voditelja obrade. Nakon tog razdoblja podaci će se obrađivati ​​samo u opsegu i u vremenu koje je propisano zakonom, uključujući porezni i računovodstveni zakon. U mjeri u kojoj se podaci obrađuju u svrhu usmjeravanja marketinškog sadržaja prema vama, oni će se obrađivati ​​sve dok ne povučete svoj pristanak ili prigovorite na takvu obradu.

4. Primatelji podataka bit će: prijevoznici koji dostavljaju pošiljke/isporuke za tvrtku, banke koje posreduju u plaćanju, odabrani subjekti koji pomažu u provođenju marketinških kampanja i promicanja ponuda ako ste pristali na primanje komercijalnih informacija elektroničkim putem, uključujući informacije o trenutnoj ponudi tvrtke, dobavljači IT sustava i usluga tvrtke, subjekti koji tvrtki pružaju usluge potrebne za izvršenje ugovora sklopljenog s vama, uključujući pravne usluge, poštanske operatere i kurire.

6. Imate prava navedena u točki 13. ove Politike.

7. Imate pravo usprotiviti se obradi Vaših osobnih podataka u svrhu usmjeravanja marketinškog sadržaja prema Vama. Što se tiče obrade osobnih podataka u svrhe koje proizlaze iz legitimnih interesa  tvrtke, imate pravo na prigovor iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju.

8. Ukoliko se osobni podaci obrađuju na temelju pristanka – navedeni pristanak može se povući u bilo kojem trenutku. Povlačenje pristanka ne utječe na zakonitost obrade koja je izvršena prije nego što je pristanak povučen. Voditelj obrade tražit će od vas da povučete svoje pristanke pisanim ili elektroničkim putem.

9. Davanje Vaših osobnih podataka nužno je za izvršenje ugovora sklopljenog s klijentom, a u ostalom dobrovoljno.

 

7. INFORMACIJSKA KLAUZULA ZA ZAPOSLENIKE KLIJENATA/IZVOĐAČA/UPRAVE/PARTNERA/PUNOMOĆNIKA

1. Voditelj obrade vaših podataka je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. U pitanjima koja se tiču osobnih podataka koje obrađuje Voditelj obrade, upiti se mogu uputiti na podatke navedene u točki 2. Politike.

2. Vaše osobne podatke Voditelju obrade stavio je na raspolaganje naš izvođač, kojeg  zastupate/jeste zaposlenik/suzaposlenik, ili ih je pribavio iz javnih registara (npr. poslovni registri, sudski registri KRS/CEIDG) u vezi s obavljanjem od strane Voditelja komercijalnog ugovora između Voditelja obrade i subjekta kojeg predstavljate/čiji ste zaposlenik/suzaposlenik. Obrađivat ćemo sljedeće kategorije vaših osobnih podataka:

(a) U slučaju zastupnika: ime(na) i prezime, funkcija u subjektu koji predstavljaju, funkcija, e-mail adresa, broj telefona

(b) U slučaju drugih osoba: ime(na) i prezime, e-mail adresa, broj telefona, funkcija.

 

8. INFORMACIJSKA KLAUZULA ZA AGENTE

1. Voditelj obrade vaših podataka je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. U pitanjima koja se tiču osobnih podataka koje obrađuje Voditelj obrade, upiti se mogu uputiti na podatke navedene u točki 2. Politike.

2. Vaši podaci bit će zaštićeni i obrađeni za:

(a) Izvršenje ugovora u kojima je subjekt podataka jedna strana, tj. Klijent ili Izvođač, ili za poduzimanje radnji na zahtjev subjekta podataka prije sklapanja ugovora (na temelju članka 6. stavka 1. točke (b) GDPR-a).

(b) Izvršenje zakonskih obveza koje proizlaze iz zakona, propisi o osiguranju, porezni propisi - u tom pogledu pravna osnova je zakonska obveza Voditelja obrade (članak 6. stavak 1. točka (c) GDPR)

(c) Uspostavljanje ili utvrđenje mogućih zahtjeva ili obrana od takvih zahtjeva od strane Voditelja obrade - pravna osnova za obradu podataka je legitimni interes Voditelja obrade (čl. 6(1)(f) GDPR).

3. Primatelji podataka su: subjekti koji pružaju usluge Voditelju obrade, tj. pružatelji IT sustava i usluga, poštanski operateri i kuriri, banke u pogledu isplate naknade, subjekti ovlašteni zakonom, subjekti koji tvrtki pružaju usluge potrebne za izvršenje ugovora sklopljenog s vama, uključujući pravne usluge.

4. Vaše podatke obrađujemo za vrijeme trajanja ugovora, a nakon njegovog raskida – u pravilu ne dulje od 6 godina. Vrijeme obrade može se svaki put produljiti za razdoblje zastare potraživanja, ako je obrada osobnih podataka nužna za utvrđivanje ili ostvarivanje eventualnih potraživanja ili obrane od takvih potraživanja od strane Voditelja obrade. Nakon tog razdoblja podaci će se obrađivati ​​samo u opsegu i u vremenu koje je propisano zakonom, npr. za arhiviranje dokumentacije.

5. Imate prava navedena u točki 13. ove Politike.

6. Što se tiče obrade osobnih podataka u svrhe koje proizlaze iz legitimnih interesa tvrtke, imate pravo na prigovor iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju.

7. Pružanje podataka je ugovorni zahtjev.  Kao posljedica nedostavljanja ovih podataka, ugovor se ne može sklopiti.

 

9. INFORMACIJSKA KLAUZULA ZA OSOBE KOJE KONTAKTIRAJU VODITELJA

1. Voditelj obrade vaših podataka je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. U pitanjima koja se tiču osobnih podataka koje obrađuje Voditelj obrade, upiti se mogu uputiti na podatke navedene u točki 2. Politike.

2. Vaše podatke ćemo obrađivati ​​u svrhu obrade Vašeg upita/korespondencije – odgovaranja na Vaša pitanja, budući da je legitimni interes Voditelja obrade obraditi upite i korespondenciju, uspostaviti ili utvrditi moguće zahtjeve ili obraniti se od takvih zahtjeva Voditelja obrade (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a).

3. Primatelji podataka su: subjekti koji pružaju usluge Voditelju obrade, tj. pružatelji IT sustava i usluga [hosting poczty i systemy bazodanowe], pravnih usluga, poštanski i kurirski operateri, subjekti ovlašteni zakonom.

4. Vaše podatke ​​ćemo obrađivati za vrijeme trajanja korespondencije, a nakon njezina završetka – u pravilu najduže za vrijeme trajanja zastare potraživanja. Vrijeme obrade može se svaki put produljiti za razdoblje zastare potraživanja, ako je obrada osobnih podataka nužna za utvrđivanje ili ostvarivanje eventualnih potraživanja ili obrane od takvih potraživanja od strane Voditelja obrade. Nakon tog razdoblja podaci će se obrađivati ​​samo u opsegu i u vremenu koje je propisano zakonom, npr. za arhiviranje dokumentacije.

5. Imate prava navedena u točki 13. ove Politike.

6. Što se tiče obrade osobnih podataka u svrhe koje proizlaze iz legitimnih interesa tvrtke, imate pravo na prigovor iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju.

7. Pružanje podataka je ugovorni zahtjev.  Kao posljedica nedostavljanja ovih podataka, ugovor se ne može sklopiti.

 

1O. INFORMACIJSKA KLAUZULA ZA OSOBE KOJE KONTAKTIRAJU VODITELJA TELEFONOM (RAZGOVORI SE SNIMAJU)

1. Voditelj obrade vaših podataka je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. U pitanjima koja se tiču osobnih podataka koje obrađuje Voditelj obrade, upiti se mogu uputiti na podatke navedene u točki 2. Politike.

2. Vaši podaci će biti obrađeni za obradu vašeg upita/telefonskog poziva – za odgovor na vaša pitanja. Osobni podaci obrađuju se radi praćenja kvalitete usluge Voditelja obrade Klijentu, osiguranja pravnog interesa osobe čiji su osobni podaci zabilježeni u sustavu za snimanje telefonskih razgovora i pravnog interesa Voditelja obrade.

3. Podaci će se obrađivati ​​na temelju privole – prema članku 6. stavku 1. točki (a) GDPR-a.

4. Primatelji podataka su subjekti koji pružaju usluge Voditelju obrade, a to su IT i pružatelji usluga [hosting poczty i systemy bazodanowe], pružatelj telekomunikacijskih usluga – KOBA Spółka z o.o., pravne usluge, poštanski i kurirski operateri, subjekti ovlašteni prema odredbama zakona, kao i tvrtka KANEX Sp. z o.o. sa sjedištem u Kleosinu.

5. Vaše podatke ćemo obrađivati ​​za vrijeme trajanja razgovora, a nakon njihovog završetka – u pravilu ne dulje od 12 mjeseci. Vrijeme obrade može se svaki put produljiti za razdoblje zastare potraživanja, ako je obrada osobnih podataka nužna za utvrđivanje ili ostvarivanje eventualnih potraživanja ili obrane od takvih potraživanja od strane Voditelja obrade.

6. Ukoliko se osobni podaci obrađuju na temelju pristanka –
navedeni pristanak može se povući u bilo kojem trenutku.
Povlačenje pristanka ne utječe na zakonitost obrade koja je
izvršena prije nego što je pristanak povučen. Voditelj obrade tražit će od vas da povučete svoje
pristanke pisanim ili elektroničkim putem.

7. Pružanje podataka je potpuno dobrovoljno.

8. Imate prava navedena u točki 13. ove Politike.

 

11. INFORMACIJSKA KLAUZULA ZA PRIMATELJE KOMERCIJALNIH INFORMACIJA

1. Voditelj obrade vaših podataka je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. U pitanjima koja se tiču osobnih podataka koje obrađuje Voditelj obrade, upiti se mogu uputiti na podatke navedene u točki 2. Politike.

2. Vaši će se podaci obrađivati:
(a) u svrhu slanja marketinških informacija na temelju vašeg pristanka -  članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a za marketiranje vlastitih proizvoda ili usluga tvrtke (članak 6. (1)(f) GDPR) -  naš legitimni interes je obavijestiti vas o našoj komercijalnoj ponudi.

3. Primatelji podataka su: subjekti koji pružaju usluge Voditelju obrade, tj. pružatelji IT sustava i usluga [hosting poczty i systemy bazodanowe, email-marketing, agencze marketingowe], subjekti ovlašteni prema odredbama zakona, pravne usluge, poštanski i kurirski operateri, subjekti ovlašteni zakonom.

4. Vaše podatke ćemo obrađivati ​​do povlačenja pristanka, uz povremenu provjeru njihove relevantnosti. Vrijeme obrade može se svaki put produljiti za razdoblje zastare potraživanja, ako je obrada osobnih podataka nužna za utvrđivanje ili ostvarivanje eventualnih potraživanja ili obrane od takvih potraživanja od strane Voditelja obrade.

5. Imate prava navedena u točki 13. ove Politike.

6. Imate pravo usprotiviti se obradi Vaših osobnih podataka u svrhu usmjeravanja marketinškog sadržaja prema Vama. Što se tiče obrade osobnih podataka u svrhe koje proizlaze iz legitimnih interesa  tvrtke, imate pravo na prigovor iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju.

7. Ukoliko se osobni podaci obrađuju na temelju pristanka – navedeni pristanak može se povući u bilo kojem trenutku. Povlačenje pristanka ne utječe na zakonitost obrade koja je izvršena prije nego što je pristanak povučen. Voditelj obrade tražit će od vas da povučete svoje pristanke pisanim ili elektroničkim putem.

8. Profiliranje - mi profiliramo, tj. automatski procjenjujemo određene osobne čimbenike, na temelju dostavljenih osobnih podataka Profiliranje koristimo kako bismo bolje razumjeli vaše interese i potrebe u vezi proizvoda i usluga koje nudimo. Na temelju Vašeg profila slat ćemo Vam informacije koje odgovaraju Vašim preferencijama u smislu, između ostalog, prilagođavanja tematike sadržaja i promotivnih, edukativnih i informativnih materijala koje Vam šaljemo, ponude proizvoda, istraživanja tržišta i javnog mnijenja, poduzimanje mjera za poboljšanje naših usluga. Za profiliranje koristimo sljedeće podatke: ime, prezime, dob, spol, jezik, datum rođenja, grad, vrsta kupljenog proizvoda, izvor prikupljanja podataka.

9. Pružanje podataka je dobrovoljno, ali je potrebno za kontaktiranje PDC-a u svrhe opisane u gornjem odjeljku.

 

12. INFORMACIJSKA KLAUZULA VEZANA NA OBRADU PODATAKA U SVRHE VIDEO NADZORA

1. Kako bi se osigurala sigurnost osoba koje borave u prostorijama KAN Spółka z o.o., zaštita imovine i kontrola proizvodnje, kao i očuvanje tajnosti svih podataka čije bi otkrivanje moglo izložiti Voditelja šteti, Voditelj je uveo poseban nadzor u oblik tehničkih mjera koje omogućuju registraciju slike - video nadzor.

2. Voditelj obrade vaših podataka je KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. U pitanjima koja se tiču osobnih podataka koje obrađuje Voditelj obrade, upiti se mogu uputiti na podatke navedene u točki 2. Politike.

2. Vaši podaci će se obrađivati ​​kako bi se osigurala sigurnost osoba koje ostaju u prostorijama KAN Spółka z o.o., radi zaštite imovine i kontrole proizvodnje, kao i radi čuvanja povjerljivih informacija čije bi otkrivanje moglo izložiti Voditelja šteti, tj. na temelju legitimnog interesa Voditelja obrade (Članak 6(1)(f) GDPR-a.

4. Primatelji podataka su: subjekti koji pružaju usluge Voditelju obrade, tj. pružatelji IT sustava i usluga, tvrtka za pružanje usluga zaštite osoba i imovine, osobe ovlaštene zakonom. Snimke nadzora mogu se priopćiti ovlaštenim djelatnicima Voditelja, članovima tijela Voditelja.

5. Vaši podaci u obliku slike snimljene na videonadzornim snimkama pohranjuju se najviše 3 mjeseca, a zatim se prebrišu daljnjim snimkama.

6. Imate prava navedena u točki 13. ove Politike.

7. Što se tiče obrade osobnih podataka u svrhe koje proizlaze iz legitimnih interesa tvrtke, imate pravo na prigovor iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju.

8. Davanje podataka podrazumijeva boravak u prostorijama Tvrtke. Voditelj je na odgovarajući način označio nadzirano područje.

 

13. PRAVA SUBJEKTA PODATAKA U VEZI SA ZAŠTITOM OSOBNIH PODATAKA

1. Ukoliko želite ostvariti svoja prava, molimo Vas da svoju korespondenciju pošaljete na e-mail adresu navedenu u točki 2. ili putem obrasca za kontakt. Istodobno, pošaljite nam sve podatke koji su nam potrebni da bismo vas mogli nedvosmisleno identificirati.

2. Imate pravo na: 

(a) Pristup sadržaju vaših osobnih podataka, uključujući traženje kopije

(b) Zahtjev za ispravak vaših podataka

(c) Brisanje vaših osobnih podataka (pravo na zaborav) 

(d) Ograničenje obrade osobnih podataka 

(e) Prijenos vaših osobnih podataka drugom Voditelju obrade ako se obrada temelji na ugovoru [čl. 6 ust 1 lit b RODO]  albo o zgodę [ čl. 6 ust. 1 lit. a RODO]

(f) Prigovor na obradu osobnih podataka, posebno na izravni marketing na temelju članka 6. stavka 1. točke (f) GDPR-a. Imate pravo uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u svrhe temeljene na članku 6. stavku 1. točki (f) GDPR-a zbog vaše posebne situacije

(g) Podnijeti žalbu predsjedniku Uprave za zaštitu podataka Ured

(h) Povući vaš pristanka, što možete učiniti u bilo kojem trenutku. Povlačenje pristanka ne utječe na obradu koja je prije toga izvršena. Pristanci se mogu povući u bilo kojem trenutku, bez utjecaja na zakonitost obrade.

Ured za zaštitu podataka, ul. Stawki 2  00-193 Warszawa, [email protected]

 

14. INFORMACIJE O KOLAČIĆIMA

Posjećivanje ove web stranice, uz postavku preglednika na uređaju s kojeg se web stranici pristupa, koja dopušta korištenje kolačića, jednaka je pristanku korisnika na korištenje takvih kolačiće.

KAN sp. z o.o. koristi kolačiće za optimizaciju rada web stranice i za statističku analizu. Ova web stranica koristi sljedeće kolačiće:

Google Analytics - ova web stranica koristi uslugu web analitike koju pruža Google, Inc. U tu svrhu koriste se kolačići. Za više informacija o privatnosti pri korištenju Google Analytics pogledajte sljedeću poveznicu: www.google.com

Kolačići specifični za sesiju - koriste se samo za poboljšanje funkcionalnosti web stranice.

Kolačići specifični za sesiju istječu (brišu se) kada korisnik zatvori preglednik.

Kolačići Google Analytics općenito istječu najkasnije 6 mjeseci nakon vašeg zadnjeg posjeta web stranici.

Korisnik može izbrisati kolačiće u bilo kojem trenutku koristeći funkcije dostupne u pregledniku ili operativnom sustavu.

Posjetitelj web stranice u potpunosti odlučuje hoće li se kolačići pohraniti na njegov uređaj.

Kolačići se mogu blokirati i upravljati (posebno brisati) pomoću postavki preglednika - obično u postavkama privatnosti - za više informacija pogledajte dokumentaciju preglednika.

Ako korisnik ne pristane na Google Analytics alate, može koristiti službeni dodatak za preglednik, dostupan na sljedećoj adresi:

Dodatak za preglednik za blokiranje Google Analiticsa

Imajte na umu da ako onemogućite kolačiće, možda nećete moći koristiti punu funkcionalnost web-mjesta ili će to biti znatno otežano.


Postavke kolačića

Koristimo kolačiće za pružanje različitih usluga, za kontinuirano poboljšanje naših usluga, za prikazivanje oglasa u skladu sa vašim interesovanjima na našoj veb stranici i za pružanje funkcija društvenih medija. Neki kolačići su neophodni za pravilno funkcionisanje naše veb stranice i da bi vam omogućili da koristite njene funkcije. Uz vašu suglasnost, takođe koristimo analitičke kolačiće za poboljšanje naše veb stranice i marketinške kolačiće za prikazivanje reklama i sadržaja na našoj veb stranici. Saznajte više o kolačićima i kako da ih koristite.
Klikom na „Prihvati sve“, pristajete na upotrebu svih kolačića. Klikom na „Prilagodi postavke kolačića“, možete izabrati koje kolačiće prihvatate. Možete da promenite postavke kolačića ili da povučete svoju suglasnost u bilo kojem trenutku.

Postavke kolačića

Ovaj alat pomaže da se izaberu i deaktiviraju razne oznake/trakeri/analitički alati koji se koriste na ovoj veb lokaciji.