Space

Pravila pružanja usluga

PRAVILA PRUŽANJA ELEKTRONIČKIH USLUGA

§ 1.

su utvrđena u skladu s člankom 8(1)(1) Zakona od 18. srpnja 2002. o pružanju elektroničkih usluga (Zbornik zakona iz 2002., br. 144, točka 1204, s izmjenama i dopunama). Pravilima se posebno utvrđuju: vrste i opseg usluga koje se pružaju elektroničkim putem; uvjete za pružanje usluga elektroničkim putem, uključujući: tehničke zahtjeve potrebne za suradnju s IT sustavom koji koristi Pružatelj usluga, zabranu pružanja nezakonitog sadržaja od strane Korisnika, uvjete za sklapanje i raskid ugovora za pružanje usluge elektroničkim putem, postupak prigovora za pružanje usluga elektroničkim putem.

§ 2.

Definicije

Za potrebe ovih Pravila, pojmovi sadržani u nastavku imaju sljedeće značenje:

 1. Pružatelj usluga - KAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (društvo s ograničenom odgovornošću) sa sjedištem u Kleosinu u ul. Zdrojowa 51, upisan u Registar poduzetnika koji vodi Okružni sud u Białystoku, XII. Trgovački odjel Državnog sudskog registra pod brojem KRS 0000187613; Porezni identifikacijski broj (NIP): 9661319453; s temeljnim kapitalom u iznosu od: 350.000,00 PLN
 2. Korisnik - fizička osoba, pravna osoba ili drugi organizacijski entitet kojemu zakon daje pravnu sposobnost za korištenje Usluga koje pruža Pružatelj usluga putem Web stranice
 3. Web stranica Web stranica Pružatelja usluga na internetskoj adresi http://pl.kan-therm.com/, kao i njezine podstranice.
 4. Usluge – usluge koje Pružatelj usluga pruža Korisniku elektroničkim putem, navedene u § 4(1) Pravila
 5. Osobni podaci – podaci u smislu Uredbe ( EU) 2016/679 EU Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. (u daljnjem tekstu: "GDPR").
 6. Zaporka – niz alfanumeričkih i/ili posebnih znakova koje je Korisnik odabrao tijekom postupka Registracije, a koji su potrebni za autorizaciju Korisnika prilikom prijave na Korisnički račun na Web stranici.
 7. Korisnički račun  – mjesto na Web stranici koje je dostupno određenom Korisniku nakon registracije, dopuštajući korištenje usluga navedenih u Pravilima.
 8. Prijava – Korisnikova adresa e-pošte potrebna za pristup Korisničkom računu, koju je Korisnik naveo tijekom Registracije.
 9. Pravila – ova Pravila, koja određuju načela pružanje elektroničkih usluga na Web stranici od strane Pružatelja usluga i načela korištenja tih usluga od strane Korisnika.
 10. Registracija – dobrovoljna radnja koju poduzima Korisnik za stvaranje Korisničkog računa na Web stranici. Registracija na Web stranici je besplatna.

§ 3.

Uvjeti pristupa uslugama

 1. Kako bi Korisnik ispravno koristio Web stranicu, potrebno je zadovoljiti sljedeće tehničke uvjete:
  1. Pristup internetu
  2. Web preglednik koji podržava kolačiće, JavaScript i Flash

§ 4.

Vrste, priroda i opseg usluga

 1. Pružatelj usluge Korisnicima pruža sljedeće Usluge:
  1. Pristup javno dostupnom sadržaju na Web stranici
  2. Pristup Korisničkom računu
  3. Pristup panelu za upravljanje obukom
  4. Prijava za obuku koju organizira Pružatelj usluge
  5. Prijava za događaj koji organizira Pružatelj usluge
  6. Slanje komercijalnih informacija elektroničkim putem
 2. Usluga pristupa javno dostupnim sadržajima na Web stranici sastoji se u postavljanju Web stranice u javno dostupne resurse Interneta, tako da svaki zainteresirani korisnik mreže može pristupiti sadržaju Web stranice u bilo kojem trenutku. Ova se usluga može koristiti anonimno.
 3. Sklapanje Ugovora o pružanju usluga događa se:
  1. U vezi s Uslugom pristupa javno dostupnom sadržaju na Web stranici  ulaskom Korisnika na Web stranicu
  2. U vezi s Uslugom vođenja i pristupa Korisničkog računa – registracijom
  3. U vezi s Uslugom pristupa upravljačkom panelu– Registracijom
  4. U vezi s Uslugom prijave za obuku – ispunjavanjem obrasca za prijavu na obuku, označavanjem potrebnih polja i klikom na gumb za prihvaćanje (npr. "Pošalji")
  5. U vezi s Uslugom registracije događaja – ispunjavanjem obrasca za registraciju događaja, označavanjem potrebnih polja i klikom na gumb za prihvaćanje (npr. "Pošalji")
  6. U vezi s Uslugom slanja komercijalnih informacija – ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca, izražavanjem dobrovoljnog pristanka na slanje komercijalnih informacija e-poštom i klikom na gumb za prihvaćanje (npr. "Pošalji", "Naruči")
 4. Pružanje Usluge pristupa javno dostupnom sadržaju na Web stranici ne zahtijeva Registraciju. Ova usluga se pruža za vrijeme trajanja pristupa Korisnika javno dostupnom sadržaju na Web stranici.
 5. Pružanje Usluge vođenja i pristupa Korisničkom računu – Registracija zahtijeva dovršetak procesa Registracije. Registraciju provodi Korisnik ispunjavanjem obrasca za registraciju dostupnog na Web stranici, označavanjem potrebnih polja i klikom na gumb prihvaćanja (npr. “Pošalji”, “Stvori korisnički račun”). Nakon gore navedenog, potvrda o Registraciji i aktivacijska poveznica šalju se na adresu elektroničke pošte (e-mail) koju je Korisnik dao za potvrdu točnosti adrese e-pošte.
 6. Samo Korisnik čiji podaci su navedeni u obrascu za registraciju tijekom procesa Registracije ima pravo koristiti uslugu vođenja i pristupa računu. Korisniku je zabranjeno koristiti korisničke račune drugih Korisnika, kao i učiniti vlastiti račun dostupnim drugim Korisnicima ili drugim trećim stranama.
 7. Korisnik je dužan čuvati svoje korisničko ime i lozinku u tajnosti.
 8. Svaki put kada se Korisnik prijavljuje na svoj Korisnički račun, mora unijeti korisničko ime i lozinku.
 9. Korisničko ime mora biti aktivna adresa e-pošte, koju Korisnik ima pravo koristiti.
 10. Lozinka se mora sastojati od najmanje 8 alfanumeričkih znakova i/ili posebnih znakova.
 11. Korisnik može promijeniti lozinku na razini Korisničkog računa ili korištenjem funkcije "Oporavak lozinke" dostupne na stranici za prijavu Korisničkog računa.
 12. Korisnički račun ima sljedeće funkcije:
  1. Upravljanje računom.
  2. Korištenje usluga
 13. Usluga čuvanja Korisničkog računa se daje na neodređeno vrijeme. Korisnik ima pravo zahtijevati uklanjanje Korisničkog računa u bilo kojem trenutku. Zahtjev za uklanjanje Korisničkog računa Korisnik može podnijeti na e-mail adresu Pružatelja usluge. Uklanjanje Korisničkog računa jednako je raskidu ugovora o pružanju elektroničkih usluga.
 14. Pružatelj usluga zadržava pravo obustaviti, izbrisati ili ograničiti funkcionalnost Korisničkog računa (opseg pruženih usluga), posebno:
  1. U slučajevima navedenim opće primjenjivim zakonom
  2. Ako Korisnik koristi Korisnički račun ili druge usluge na način koji je suprotan ovim Pravilima
 15. Ako je razlog za obustava ili ograničenje funkcionalnosti Korisničkog računa je korištenje Korisničkog računa na način suprotan odredbama Pravila, ponovno uspostavljanje pune funkcionalnosti Korisničkog računa može se dogoditi na zahtjev Korisnika tek nakon što Korisnik prestane s takvim radnjama i otklanja posljedice takvih radnji u mjeri i na način kako to odredi Pružatelj usluge.
 16. Usluga pristupa upravljačkom panelu obuke  sastoji se u omogućavanju Korisniku pristup modulu upravljačkog panela, koji služi za upravljanje tečajeve obuke koje organizira Pružatelj usluge. Pristup je omogućen nakon prijave na Korisnički račun. Usluga pristupa upravljačkom panelu za obuku pruža se na neodređeno vrijeme, ali ne dulje od pružanja pristupa Korisničkom računu.
 17. Da bi se prijavio za obuku koju organizira Pružatelj usluge, Korisnik treba ispuniti obrazac za prijavu na obuku, označiti potrebna polja i kliknuti gumb za prihvaćanje (npr. "Pošalji").
 18. U sklopu pružene Usluge registracije za obuku, Pružatelj usluge može poslati na adresu e-pošte koju je Korisnik naveo sljedeće:
  1. Informacije o promjenama datuma obuke
  2. Obavijesti o otkazivanju obuke
  3. Potvrdu o sudjelovanju
  4. Dodatni materijali za obuku
 19. Ugovor za Pružanje usluge registracije obuke ističe nakon njegovog izvršenja.
 20. Kako bi se registrirao za događaj koji organizira Pružatelj usluge, Korisnik je dužan ispuniti obrazac za registraciju događaja, označiti potrebna polja i kliknuti gumb za prihvaćanje (npr. "Pošalji"). Ugovor o pružanju Usluge prestaje važiti njegovim izvršenjem.
 21. Za narudžbu slanja komercijalnih informacija e-poštom, Korisnik je dužan ispuniti odgovarajući obrazac, izraziti dobrovoljni pristanak za slanje komercijalnih informacija e-poštom i kliknuti gumb za prihvaćanje (npr. "Pošalji", "Naruči").
 22. Korisnik može u bilo kojem trenutku odustati od primanja komercijalnih informacija elektroničkim putem. Za to Korisnik treba poslati e-mail Pružatelju usluge, što je jednako raskidu ugovora o pružanju elektroničkih usluga. Usluga se pruža na neodređeno vrijeme.
 23. Usluge se Korisnicima pružaju besplatno.

§ 5.

Obveze Korisnika

 1. Prilikom korištenja usluga, Korisnik je dužan, posebno, da:
  1. Koristi Web stranicu na način koji ne ometa s njezino funkcioniranje, posebice uporabom određenog softvera ili uređaja (osobito uređaja koji nisu dopušteni u smislu odredbi Zakona od 5. srpnja 2002. o zaštiti određenih usluga pruženih elektroničkim sredstvima koja se temelje ili se sastoje od uvjetovanog pristupa, Službeni glasnik br. 126, točka 1068, s izmjenama i dopunama).
  2. Usluge na način koji je u skladu s važećim zakonom u Republici Poljskoj, odredbama Pravila, kao i općim načelima korištenja interneta i dobre prakse.
 2. Svaka svjesna ili nesvjesna radnja  Korisnika koja dovodi do kršenja ovih Pravila, ugleda Pružatelja usluga, trećih strana i kršenja opće važećih zakona smatra se neovlaštenim korištenjem Usluga. Sljedeće radnje smatraju se posebno zabranjenima:
  1. Radnje koje rezultiraju kršenjem osobnih prava drugih
  2. Kršenje prava intelektualnog vlasništva trećih strana
  3. poslovnih tajne trećih strana
  4. Radnje koje predstavljaju radnje nepoštenog tržišnog natjecanja
  5. koje diskriminiraju ili potiču na diskriminaciju po bilo kojoj osnovi
  6. Radnje koje izazivaju ili potiču na bilo kakvu nezakonitu aktivnost
 3. U slučaju kršenja bilo koje odredbe gore navedenih stavaka 1 - 2, Pružatelja usluga ima pravo:
  1. Pozvati Korisnika da ukloni nezakoniti sadržaj
  2. Ukloniti – bez prethodnog upozorenja ili zahtjeva – ilegalni sadržaj
  3. Blokirati Korisnikov pristup Web stranici ili drugim uslugama
  4. Odbiti nastavak pružanja Usluga Korisniku
 4. Upotreba Usluga od strane Korisnika može zahtijevati davanje osobnih podataka Korisnika. Načela obrade osobnih podataka Kupca od strane Pružatelja usluga navedena su u Politici privatnosti koja se nalazi u kartici pod naslovom Pravila privatnosti.
 5. Korisnik je dužan dati samo istinite podatke koje može koristiti,
  a njihovo dostavljanje ili naknadno korištenje u sklopu pružanja
  Usluga u normalnom tijeku poslovanja ne krši prava trećih strana.

§ 6.

Odgovornost

 1. Korisnik ulaže sve napore kako bi osigurao sigurno pružanje Usluga elektroničkim putem.
 2. Pružatelj usluga odgovoran je za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica neispravan rad pojedinačnih Usluga kao rezultat događaja koji je izvan kontrole Pružatelja usluga.
 3. Pružatelj usluga nije odgovoran za štetu prouzročenu radnjom ili[  propustom Korisnika, posebno  Korisnikovo nepravilno korištenje   Usluga  ili korištenje Usluga na način koji nije u skladu s opće važećim zakonima ili propisima.
 4. Pružatelj usluga nije odgovoran za gubitak podataka uzrokovan vanjskim čimbenicima (npr. oprema, softver, veza itd.) ili druge okolnosti izvan njegove kontrole.
 5. Korisnik je odgovoran za sadržaj poruka poslanih putem dostupnih Usluga.
 6. Korisnik  je  odgovoran  za  radnje  poduzete  nakon što se autentificirao na Uslugama korištenjem svojih podataka za prijavu (korisničko ime i lozinka).
 7. Pružatelj usluga  nije odgovoran za sadržaj poruka niti za bilo kakvu štetu koja  može  proizlaziti  iz  postupaka  Korisnika  koji nisu u skladu  s opće važećim zakonima ili Pravilima.
 8. U skladu s obveznim odredbama zakona, ukupna i apsolutna odgovornost Pružatelja usluga prema Korisniku za štetu pri pružanju Usluga, bez obzira na pravnu osnovu odgovornosti, ograničena je isključivo na štetu koju je Korisnik stvarno pretrpio (damnum emergens).

§ 7.

Prava intelektualnog vlasništva

 1. Autorska prava na sve tekstualne i grafičke elemente, fotografije, aplikacije, baze podataka  Pružatelja usluga  i  pojedinačnih  Usluga,  posebno: izvorni kod web stranice, grafički  elementi, listovi, obrasci, tekstovi, animacije, rezervirani su za Pružatelja usluga i podliježu pravnoj zaštiti, posebno zaštiti odredaba Zakona od 4. veljače 1994. o autorskom i srodnim pravima (pročišćeni tekst iz 2006., br. 90, točka 631, s izmjenama i dopunama) i odredbama Zakona o industrijskom vlasništvu od 30. lipnja 2000. (Zakonski glasnik iz 2003., br. 119, točka 1117, s izmjenama i dopunama).
 2. Kopiranje i širenje materijala koji su dostupni zahtijeva prethodnu suglasnost Pružatelja usluga.
 3. Korisnik ima pravo koristiti sadržaj pruženih Usluga koji je sastavni dio Usluga samo pod uvjetima navedenim u Pravilima i isključivo u svrhu  korištenja Usluge.

§ 8.

Informacije o obradi kolačića

 1. Kako bi se osigurala puna funkcionalnost Web stranice, ona može pohranjivati ​​male kolačiće i pristupati im na računalo Korisnika ili drugu terminalnu opremu.
 2. Pravila o kolačićima mogu se pronaći na kartici Pravila privatnosti.

§ 9.

Pritužbeni postupak

 1. Pritužbe koje se tiču ​​oba tehnička aspekta funkcioniranja Usluga kao i druga   pitanja   vezana uz Usluge mogu se poslati na e-mail adresu [email protected] ili u pisanom obliku – na adresu Pružatelja usluge.
 2. Pritužba se mora podnijeti najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od datuma nastanka razloga za pritužbu.
 3. Svaka pritužba mora sadržavati kratak opis problema, uzrok, datum i vrijeme njegovog nastanka i identifikaciju Korisnika (uključujući poštansku adresu i adresu e-pošte). .
 4. Pružatelj usluge učinit će sve da istraži pritužbe u roku od 14 (četrnaest)  dana njihovog primitka. Pružatelj usluge obavještava podnositelja pritužbe odmah  o  ishodu  istrage  pritužbe  elektroničkim putem  na  adresu e-pošte  navedenu u podnošenju pritužbe.
 5. Žalbe koje ne sadrže podatke navedene u stavku 3.  ili su podnesene nakon roka iz stavka 2. ovog odjeljka, neće se razmatrati.

§ 10.

Završne odredbe

 1. Sadržaj Pravila može se izmijeniti, posebno u slučaju promjena opsega i načina pružanja usluga koje se nude elektroničkim putem, izmjene općevažećih zakonskih odredbi, koje utječu na sadržaj Pravila ili potrebu ispravljanja evidentnih pogrešaka ili tipkačkih pogrešaka, odnosno za popunjavanje praznina ili netočnosti u Pravilima koje se ne mogu ukloniti tumačenjem njihovih odredbi.
 2. Ako se Pravila izmijene, to treba priopćiti Korisniku objavljivanjem na Web stranici. O svim promjenama Korisnik će također biti obaviješten na e-mail adresu navedenu u obrascu za registraciju. Ukoliko Korisnik ne prihvaća novi sadržaj Pravila, dužan je o tome obavijestiti Pružatelja usluga putem e-maila na adresu: [email protected] u roku od 14 dana od dana obavijesti o promjeni. Nedostatak prihvaćanja rezultira prekidom ugovora o usluzi Newsletter s trenutnim učinkom. U slučaju sklapanja kontinuiranih ugovora prema ovim Pravilima, izmijenjena Pravila obvezuju Korisnika ako su ispunjeni uvjeti navedeni u članku 384. Građanskog zakonika, tj. Korisnik je ispravno obaviješten o izmjenama i dopunama i nije raskinuo ugovor u roku od 14 kalendarskih dana od datuma obavijesti.
 3. Ugovor o pružanju usluge koji ne zahtijeva registraciju raskinut je kao rezultat ako Korisnik prestaje koristiti usluge.
 4. Ugovor o pružanju usluga koji zahtijeva registraciju sklopljen na neodređeno vrijeme bilo koja strana može raskinuti u bilo kojem trenutku s otkaznim rokom od 1 mjeseca.
 5. U pitanjima koja nisu regulirana u Pravilima, primjenjivat će se opće primjenjive odredbe poljskog zakona, a sve sporove rješavat će nadležni poljski sudovi.
 6. Pravila stupaju na snagu 4. siječnja 2021.

Postavke kolačića

Koristimo kolačiće za pružanje različitih usluga, za kontinuirano poboljšanje naših usluga, za prikazivanje oglasa u skladu sa vašim interesovanjima na našoj veb stranici i za pružanje funkcija društvenih medija. Neki kolačići su neophodni za pravilno funkcionisanje naše veb stranice i da bi vam omogućili da koristite njene funkcije. Uz vašu suglasnost, takođe koristimo analitičke kolačiće za poboljšanje naše veb stranice i marketinške kolačiće za prikazivanje reklama i sadržaja na našoj veb stranici. Saznajte više o kolačićima i kako da ih koristite.
Klikom na „Prihvati sve“, pristajete na upotrebu svih kolačića. Klikom na „Prilagodi postavke kolačića“, možete izabrati koje kolačiće prihvatate. Možete da promenite postavke kolačića ili da povučete svoju suglasnost u bilo kojem trenutku.

Postavke kolačića

Ovaj alat pomaže da se izaberu i deaktiviraju razne oznake/trakeri/analitički alati koji se koriste na ovoj veb lokaciji.