KAN-therm: Tehnika spajanja
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Tehnika spajanja

Ugradnja System KAN-therm Cooper temelji se na "press" spojnoj tehnici koristeći čeljusti "M" profila. Ovo omogućuje:

  • ostvarivanje prešanja u tri točke na O-prsten brtve, osiguravajući njegovu pravilnu deformaciju i prianjanje na cijevnu površinu,

  • potpuno zatvaranje prostora u kojem je smješten O-prsten pritiskom ruba fitinga na površinu cijevi. Ovo sprečava ulazak nečistoće unutar spoja i osigurava prirodnu mehaničku zaštitu brtve i mehaničko ojačanje spoja,

  • kontrolu stanja brtve s obzirom na oblik dosjeda O-prstena i blizine ruba fitinga.

System KAN-therm Copper

Montaža spojeva


System KAN-therm Copper

1. Rezanje cijevi

Cijev treba rezati okomito u odnosu a os cijevi pomoću kružnog rezača (rez mora biti potpun, bez pucanja komadića cijevi). Dopušteno je koristiti druge alate pod uvjetom da se održava okomitost reza i da rub reza nije oštećen u obliku loma, krhotina i drugih deformacija poprečnog presjeka cijevi. Nije dozvoljeno koristiti alate koji mogu generirati značajnu količinu topline, npr. plamenike, kutne brusilice i sl.System KAN-therm Copper

2. Skidanje ruba cijevi

Koristeći ručnu turpiju (za promjer od 76,1 – 108 polukružnu turpiju) poravnajte cijev izvana i iznutra, uklonite sve ostatke koji mogu oštetiti O-prsten tijekom montaže.

System KAN-therm Copper

3. Kontrola

Prije ugradnje vizualno provjerite prisutnost O-prstena na fitingu, da nije oštećen i da nema nečistoća (strugotina ili drugih oštrih predmeta) koje mogu oštetiti O-prsten tijekom faze umetanja cijevi. Također treba osigurati da razmak između susjednih priključaka nije manji od dopuštenog dmin.

System KAN-therm Copper

4. Instalacija cijevi i priključaka

Prije samog prešanja, cijev se mora aksijalno umetnuti u kolčak spojnog elementa do potrebne dubine (dopušteno lagano zakretanje). Zabranjeno je korištenje ulja, masnoća i maziva za olakšavanje umetanja cijevi (voda ili vodena sapunica je dozvoljena - preporučuje se u slučaju ispitivanja tlaka komprimiranim zrakom).

System KAN-therm Copper

5. Označavanje dubine umetanja cijevi u fiting

Kako bi se postigla potrebna čvrstoća spoja, treba održavati odgovarajuću dubinu A umetanja cijevi A u fiting. Nakon što se umetne cijev u fiting što je dublje moguće, označite potrebnu duljinu umetanja na cijevi (ili na fitingu sa ravnim krajem) markerom. Nakon prešanja, oznaka mora biti vidljiva odmah do ruba fitinga. Postoje i posebne šablone za označavanje dubine umetanja bez potrebe za umetanjem u fiting. U slučaju istovremenog sklapanja većeg broja spojnih mjesta (prema načelu umetanja cijevi u fitinge), potrebno je prije samog prešanja svakog pojedinačnog spoja provjeriti oznaku dubine umetanja na cijevi da se nije slučajno izvukla odnosno odmakla od ruba fitinga.

System KAN-therm Copper
6. Prešanje spoja

Prije početka procesa prešanja provjerite učinkovitost alata. Preporučuje se uporaba alata za prešanje i čeljusti koje se isporučuju kao dio System KAN-therm Cooper.

Uvijek odaberite pravilnu dimenziju čeljusti prema promjeru spojnih elemenata. Čeljust se postavlja na spojnicu na način tako da utor u čeljusti točno sjedne na površinu gdje se nalazi O-prsten brtva u fitingu (konveksni dio fitinga). Jednom kad se pokrene stroj za prešanje, proces prešanja se odvija automatski i ne može se zaustaviti. Ako se iz nekog razloga prekine proces prešanja, spoj se mora rastaviti (odrezati) te se mora izvesti potpuno novi na ispravan način.
U slučaju ako instalater posjeduje stroj i čeljusti koje nisu nabavljeni iz ponude System KAN-therm Cooper, o mogućnosti primjene istih se treba informirati kod tvrtke KAN.

System KAN-therm Copper

7. Prešanje spojeva u dimenzijama 42-108 mm. Priprema čeljusti

Za prešanje većih promjera (42 mm, 54 mm, 66,7 mm, 76,1 mm, 88,9 mm, 108 mm) koriste se posebne čeljusti.
Ne sklopljenu čeljust stavljamo na fiting. Čeljust ima poseban utor u koji se mora smjestiti grba na fitingu (mjesto O-prsten brtve).

System KAN-therm Copper

8. Kada je čeljust pravilno postavljena na fiting, spremna je za povezivanje sa strojem za prešanje.

System KAN-therm Copper

9. Povezivanje čeljusti sa strojem za prešanje

Alat za prešanje s pred-montiranim prikladnim adapterom treba biti spojen na čeljust. Iznimno je važno osigurati da se stroj za prešanje spoji na čeljust u skladu s uputama koje se isporučuju s alatom. Stroj spojen na čeljust može se pokrenuti kako bi se postiglo potpuno uprešivanje spoja.

System KAN-therm Copper

10. Prešanje

Nakon pokretanja stroja za prešanje, proces prešanja se ne može zaustaviti. Ako se iz nekog razloga prekine proces prešanja, potrebno ga je rastaviti (odrezati) te se mora izvesti potpuno novi na ispravan način. Nakon prešanja, stroj za prešanje automatski se vraća u svoj početni položaj. U tom slučaju izvucite ramena alata (adaptera) iz čeljusti. Da bi se čeljust uklonila sa fitinga, treba je ponovno otključati (u slučaju promjera 42-108 mm) i tada rastaviti. Čeljusti treba držati spremljene u kovčezima u zaključanoj poziciji.


Montažne udaljenosti

Bakrene cijevi odobrene za upotrebu sa Sustavom KAN-therm Copper

Ø [mm] A [mm] dmin [mm]
12 17 10
15 20 10
18 20 10
18 20 10
22 21 10
28 23 10
35 26 10
42 30 20
54 35 20
66,7 50 30
76,1 50 55
88,9 64 65
108 64 80

System KAN-therm Copper