KAN-therm: Cijevi
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Cijevi

System KAN-therm Copper namijenjen je za primjenu s bakrenim cijevima promjera 12 - 108 mm. Cijevi moraju zadovoljavati specifične zahtjeve i imati odgovarajuća svojstva:

  • •Bakrene cijevi u skladu sa EN 1057 R220/R250/R290
Bakrene cijevi odobrene za uporabu sa System KAN-therm Copper

Ø [mm] Debljina stijenke [mm]
0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 1,5 2,0 2,5
12 R250 R220
15 R250 R220
R250
R290
18 R250
R290
22 R250 R250
R290
R220
28 R250 R290 R250 R290
35 R290 R250
R290
R290
42 R290 R250
R290
R290
54 R290 R250
R290
R290
66,7 R250
R290
R290
76,1 R250
R290
R290
88,9 R290
108 R250
R290
R290


Vrijednosti u tablici odnose se na vlačnu čvrstoću (220, 250 i 290 N/mm2). Razlikuju se meke, srednje tvrde i tvrde legure cijevi - R220, R250 i R290. Što je vrijednost veća, materijal cijevi je tvrđi.