KAN-therm: Opseg primjene
Main image. Main image. Main image. Main image.


Opseg primjene

System KAN-therm Cooper se primjenjuje u:
System KAN-therm
System KAN-therm
System KAN-therm
System KAN-therm
System KAN-therm
  • instalacijama za pitku vodu,
  • instalacijama grijanja,
  • rashladnim instalacijama (zatvorenim ili otvorenim),
  • instalacijama komprimiranog zraka,
  • solarnim instalacijama te instalacijama lož-ulja.

Maksimalna radna temperatura (bez vremenskih ograničenja) je 120°C (za EPDM), a radni tlak ne smije biti veći od 16 bara*.

*Za promjere 12-54 mm, maksimalni radni tlak je 16 bara, a za promjere >54 mm - 10 bara.